Annons
Krönika

Lisa Holm:Oprecisa ord hjälper oss att spara plats i hjärnan

Under strecket
Publicerad

I äldre tider kunde man tycka att kunskap om ord och skrivande var närmast magiska förmågor. I dag har vi tappat det synsättet. Ändå finns det språkliga fenomen som är om inte magiska så i alla fall fantastiska. Ett sådant är polysemi, som innebär att ett ord kan betyda flera olika saker och att dessa olika betydelser sammanhänger med i vilka kontexter orden står.

Konkreta substantiv är ofta föga polysema. Ordet koltrast utpekar en vanlig svensk fågel, ett cirkustält väcker inte föreställningar om så mycket annat än just det. Men en mullvad är både ett litet däggdjur som lever i underjordiska gångar och en person som infiltrerar en verksamhet under täckmantel. Ett element är både ett urämne (jord, eld, vatten eller luft) och en anordning som ger ifrån sig värme. Fast kriminella element är något helt annat. Så visst kan substantiv vara polysema. Ändå är det hos verben vi hittar den mest yviga polysemin.

Annons
Annons
Annons