Annons
X
Annons
X

”Oppositionens bluff”

Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och Ylva Johansson, välfärdspolitisk talesperson, med Jörg Teichert, presenterade Lex Jörg - ett förslag om förändringar i sjukförsäkring, t.ex. när det gäller deltidsarbetande som med nuvarande regler kan tvingas sluta sitt arbete helt efter att ha utförsäkrats.
Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och Ylva Johansson, välfärdspolitisk talesperson, med Jörg Teichert, presenterade Lex Jörg - ett förslag om förändringar i sjukförsäkring, t.ex. när det gäller deltidsarbetande som med nuvarande regler kan tvingas sluta sitt arbete helt efter att ha utförsäkrats. Foto: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX

Mona Sahlin och Ylva Johansson presenterade den 3 september 2010 ”Lex Jörg - ett förslag om förändringar i sjukförsäkringen”. Detta i enlighet med en rödgrön överenskommelse om sjukförsäkringen sedan januari. Som exempel på orimliga konsekvenser av nuvarande sjukförsäkring används Jörg Teichert, som arbetar som överläkare och ansvarar för strokesjukvården i norra Dalarna. Han drabbades av stroke för fyra år sedan och arbetar i dag 75 procent. I januari löpte Jörgs tidsbegränsade sjukersättning ut och Försäkringskassan avslog hans ansökan om permanent sjukersättning. Detta upplevs som orimligt och det framhävs att det måste vara möjligt att arbeta deltid efter sjukdom.

Sjukförsäkringen har återigen kommit i fokus, men det förekommer en mängd felaktigheter och okunskap om dagens sjukförsäkring i mediedebatten.

Jag arbetar med sjukskrivna vars dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning upphör. Många av dessa är, i likhet med Jörg Teichert, deltidsarbetande. Det som gäller när dagarna med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning tar slut är att samtliga berörda erbjuds möjlighet att under en karensperiod om tre månader delta i ett individuellt anpassat program via Arbetsförmedlingen i syfte att kartlägga individens förutsättningar och behov av stöd för återgång till egen försörjning. Arbetsförmedlingen har ett batteri av resurser till sitt förfogande i form av bland annat arbetsterapeuter, arbetspsykologer, och lönebidrag med upp till 80 procent av lönen för att motivera arbetsgivare att nyanställa långtidssjukskrivna eller möjliggöra för deltidsarbetande att arbeta heltid. Under den perioden får deltagarna aktivitetsstöd. Är individen partiellt sjukskriven och således deltidsarbetande, så kan han eller hon fortsätta att arbeta deltid och delta i den individuella kartläggningen på den sjukskrivna delen och få Aktivitetsstöd i motsvarande grad.

Annons
X

Om kartläggningen visar att individen har en arbetsförmåga på hel eller deltid, så står Arbetsförmedlingens ordinarie utbud av tjänster till förfogande, för att hjälpa individen att återgå till det egna arbetet, ett annat arbete på arbetsmarknaden eller starta eget. Det finns även möjlighet till studier eller deltagande i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Om kartläggningen visar att individen inte står till arbetsmarknadens förfogande, så kan denne ansöka om sjukpenning igen efter karensperioden om tre månader.

De som är för sjuka för att överlämnas till Arbetsförmedlingen efter att dagarna med sjukpenning eller sjukersättning har tagit slut kan, beroende på sjukdomens svårighetsgrad, beviljas fortsatt sjukpenning med 80 procent, förlängd sjukpenning med 75 procent, eller permanent sjukersättning.

Fortsatt- och förlängd sjukpenning beviljas till individer med en allvarlig sjukdom, en godkänd arbetsskada eller som riskerar en allvarlig försämring av hälsan. Exempel på allvarlig sjukdom kan vara tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar, sjukdomar som kräver transplantation av ett vitalt organ, samt andra allvarliga sjukdomar av liknande eller annan karaktär.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Permanent Sjukersättning kan beviljas om arbetsförmågan är stadigvarande, för all överskådlig framtid, nedsatt på grund av sjukdom i alla arbeten på arbetsmarknaden, inklusive anställning med lönebidrag eller vid Samhall. Anställningsformer som tar hänsyn till individens funktionsnedsättning (Försäkringskassan kan dock inte anvisa individer till lönebidrag eller Samhall. Det gör Arbetsförmedlingen). Det krävs även att alla medicinska och arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder är uttömda. Och andra faktorer än rent medicinska kan inte beaktas, till exempel ålder eller utbildning. Sjukersättningen, som beviljas till 65 år, är således till för de allvarligaste sjuka, men kan när som helst avbrytas av individen om hälsotillståndet förbättras.

  Jag har beviljat både fortsatt- och förlängd sjukpenning samt permanent sjukersättning till de allvarligaste sjuka. Av de sjukskrivna som jag har överlämnat till Arbetsförmedlingen har en del gått vidare inom Arbetsförmedlingen eller till egen försörjning, och en del har kommit tillbaka till sjukförsäkringen och har enligt nuvarande lagstiftning möjlighet till 914 nya dagar med sjukpenning. Därefter upprepas proceduren igen. En del deltidssjukskrivna har, i likhet med Jörg Teichert, valt att tacka nej till den individuella kartläggningen och fortsatt att arbeta deltid under karensperioden, och har precis som alla andra möjlighet att åter ansöka om sjukpenning efter tre månader.

  Denna bortre gräns i sjukförsäkringen ska ses som en möjlighet. Ingen blir utförsäkrad i välfärdsstaten Sverige. Nuvarande sjukförsäkring öppnar en bro till arbetsmarknaden, så att alla som har möjlighet/förutsättningar och motivation kan återgå till eget arbete och egen försörjning efter en långtidssjukskrivning. Och jag gör alltid en individuell bedömning i varje enskilt ärende, oavsett var i rehabiliteringskedjans fasta tidsgränser individen befinner sig i.

  Och Arbetsförmedlingen är min samarbetspartner för de individer som har en arbetsförmåga i ett för individen lämpligt arbete på den svenska arbetsmarknaden. Och de som inte kan arbeta heltid har möjlighet till en långvarig ersättning på deltid, antingen med sjukpenning och återkommande omprövningar vid fasta tidsgränser och en bortre tidsgräns, eller med permanent partiell sjukersättning som kan avbrytas av individen när som helst. Denna möjlighet gäller för alla. Lagen gör inte undantag för individer eller yrkesgrupper.

  Ur detta sjukförsäkringsperspektiv ter sig oppositionens förslag om förändringar i sjukförsäkringen i bästa fall som ett slag i luften, och i sämsta fall som ett steg tillbaka.

  FAROUK MEDINA

  personlig handläggare

  SACO-S-Ombud

  Försäkringskassan

  Annons
  Annons
  X

  Socialdemokraternas partiledare Mona Sahlin och Ylva Johansson, välfärdspolitisk talesperson, med Jörg Teichert, presenterade Lex Jörg - ett förslag om förändringar i sjukförsäkring, t.ex. när det gäller deltidsarbetande som med nuvarande regler kan tvingas sluta sitt arbete helt efter att ha utförsäkrats.

  Foto: CLAUDIO BRESCIANI / SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X