Annons
X
Annons
X

Oppositionen vill ha fler förändringar

Det ska bli möjligt att få sjukpenning längre än vad de nuvarande reglerna föreskriver. Sjukas arbetsförmåga ska inte heller i alla lägen prövas mot arbetsmarknaden.

I går beslutade riksdagens socialförsäkringsutskott om två förändringar i sjukförsäkringsreglerna.

Den första förändringen innebär att personens möjlighet att arbeta inte ska behöva prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagars sjukskrivning om ”det kan anses som oskäligt”.

Det betyder att man till exempel inte ska kräva att den som har MS eller har drabbats av stroke eller en allvarlig olycka ska bli av med sjukpenningen och tvingas söka nytt arbete om inte en eventuellt ökad arbetsförmåga bedöms vara bestående.

Annons
X

Den andra förändringen innebär att man kan få sjukpenning längre tid än 364 dagar. Redan idag är det möjligt om man har synnerliga skäl, men utskottet menar att utformningen varit allt för restriktiv. Till exempel har en förlängd sjukpenning inte alltid beviljats till arbetsoförmögna svårt sjuka i cancer. Enligt utskottsmajoriteten ska det nu bli ändring på det så att till exempel den som har en elakartad tumörsjukdom ska kunna få sjukpenning längre än 364 dagar.

Utskottets ordförande Gunnar Axén (M) sade efter mötet att de ändrade reglerna inte är en följd av den senaste tidens debatt utan snarare att de är ett uttryck för att man följt tillämpningen av de nuvarande under en längre tid.

–Vi har kommit fram till att regeltillämpningen har blivit snävare än vad vi hade tänkt oss, sade Gunnar Axén.

Den rödgröna utskottsoppositionen stödde visserligen förslagen till förändringar, men menade samtidigt att de inte är tillräckliga

–Det är en marginell förändring, det duger inte. Den ökar rättsosäkerheten, sade Veronica Palm (S), vice ordförande i socialförsäkringsutskottet.

De som tidigare fått avslag på ansökan om förlängd sjukpenning ska nu kunna ansöka på nytt och bedömas enligt de nya reglerna.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X