Annons

Oppositionen saknar alternativ

FÖRSVARSPOLITIK Riksdagen gick på regeringens väg i beslutet om försvarets nya inriktning. Alliansen har levererat. Nu riktas istället blickarna mot oppositionens avsaknad av alternativ. Det är anmärkningsvärt att ett parti som gör anspråk på att kunna vara regeringsbärande saknar genomförbar politik på ett av statens kärnområden, skriver försvarsminister Sten Tolgfors.

Under strecket
Publicerad

Riksdagen har nu beslutat om försvarets nya inriktning, helt i enlighet med regeringens förslag. Inriktningspropositionen tillsammans med en rad andra reformer grundlägger ett försvar med avsevärt högre användbarhet och tillgänglighet än idag. Landets försvarsförmåga stärks betydligt. Ett nytt närområdesperspektiv läggs på försvarspolitiken. Sverige bygger säkerhet tillsammans med grannar i Norden och EU. Alliansen har levererat. Därmed riktas blickarna mot oppositionens avsaknad av alternativ.

Under decennier vägrade
Socialdemokraterna att släppa in
Vänsterpartiet i försvarspolitiken. Socialdemokraterna sökte uppgörelser över blockgränsen eftersom vänstern av dåvarande regeringar inte ansågs stabilt nog i för landets säkerhet
centrala frågor. Men idag är
vänstern i
stället det enda parti som
Socialdemokraterna förmår att göra upp med i centrala
försvarspolitiska frågor.

Annons
Annons
Annons