Annons
X
Annons
X

Oppositionen låter ungdomarna betala

Imorgon, onsdag, debatteras statsbudgeten i riksdagen. Mot alliansregeringens budget står en splittrad opposition med fyra olika budgetförslag. De röda och gröna partiernas enda finansiering av olika förslag är försämrad arbetsmarknaden för ungdomar genom fördubblad arbetsgivaravgift och högre restaurangmoms. Det skriver alliansens fyra ekonomisk-politiska talespersoner.

[object Object]
Allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner: Anna Kinberg Batra, Carl B Hamilton, Per Åsling och Anders Sellström. Foto: SCANPIX

BRÄNNPUNKT | BUDGETEN

Alliansens budget ger fortsatt ordning och reda i de offentliga finanserna, vilket är oerhört viktigt i den osäkra ekonomiska situation som Europa och USA befinner sig i. Vårt budgetförslag innebär också att det finns utrymme för krisåtgärder om det skulle behövas i framtiden. Där andra länder måste höja skatter och skära ned på välfärden för att hantera sina statsskulder kan svenska medborgare känna sig trygga med att det inte kommer att ske här.

Sveriges ordnade statsfinanser gör att regeringen nu också kan fortsätta genomföra satsningar som stärker arbetslinjen, förbättrar välfärden och bygger Sverige starkt för framtiden.

Med sänkt restaurangmoms skapar vi nya arbetstillfällen i en bransch där många ungdomar får sina första arbetslivserfarenheter. Vi genomför också satsningar på arbetsmarknadsutbildning och praktik tidigt i arbetslöshetsperioden för att minska risken för långtidsarbetslöshet. Alliansregeringen förbättrar också ekonomin för dem med små marginaler genom att höja bostadstilläggen för de äldre med lägst inkomst samt höjer bostadsbidraget för barnfamiljer. Även sjukförsäkringsreformen förbättras på flera punkter, bland annat införs en ekonomisk ersättning till dem som saknar sjukpenninggrundande inkomst.

Annons
X

För att möta inbromsningen i ekonomin och förbättra den långsiktiga konkurrenskraften gör vi extra satsningar på infrastruktur. Under 2012 satsar vi 2,6 miljarder kronor extra på drift och underhåll av det svenska järnvägsnätet och ungefär en miljard extra för väghållning. Utöver detta görs ytterligare förbättringar av den svenska skolan och vi inför avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer.

Mot detta står en opposition med fyra helt olika budgetförslag. Förra årets gemensamma rödgröna budgetmotion är ett minne blott.

De röda och gröna vill dock fortfarande fördubbla arbetsgivaravgiften för unga. Det riskerar att leda till ökad arbetslöshet i en tid då arbetslösheten redan är mycket hög och många unga har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden. Socialdemokraterna väljer dessutom att inte kompensera kommuner och landsting för de högre anställningskostnaderna för unga. Det gör att kommuners och landstings personalkostnader ökar med nästan tre miljarder kronor. Denna kostnadschock måste antingen finansieras genom nedskärningar i välfärden, eller genom skattehöjningar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  - - -

  De röda och gröna vill också införa en kilometerskatt på tung trafik. Det är en skatt som skulle medföra stora kostnader för företag och invånare i områden där vägtransporter är det enda alternativet och som skulle slå särskilt hårt mot glesbygden

  Alla fyra oppositionspartier agerar alla goda gåvors givare i sina respektive budgetmotioner, utan att ha realistisk finansiering. Sverigedemokraterna finansierar sina reformer genom kortsiktiga, omänskliga och ogenomförbara besparingar på invandring. Socialdemokraterna säger sig vilja utrota barnfattigdomen men anslår bara småsummor till detta ändamål. Och när de röda och gröna partierna gör sina utfästelser ska man inte heller glömma att den enda finansiering som de faktiskt har är genom att försämra arbetsmarknaden för ungdomar genom fördubblad arbetsgivaravgift och högre restaurangmoms.

  I dagens Sverige finns det bara ett samlat regeringsalternativ. Ett alternativ som sätter ansvar och arbetslinje i första rummet. Det är så vi bygger hela Sverige starkt.

  ANNA KINBERG BATRA (M)

  finansutskottets ordförande

  CARL B HAMILTON (FP)

  ekonomiskpolitisk talesperson

  PER ÅSLING (C)

  ekonomiskpolitisk talesperson

  ANDERS SELLSTRÖM (KD)

  ekonomiskpolitisk talesperson

  Annons
  Annons
  X

  Allianspartiernas ekonomisk-politiska talespersoner: Anna Kinberg Batra, Carl B Hamilton, Per Åsling och Anders Sellström.

  Foto: SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X