Annons
X
Annons
X

Öppning för religiösa inslag i skolan

Regeringen vill ändra skollagen och tillåta ”enstaka” religiösa inslag i utbildningen, kan SvD avslöja. Syftet är att möjliggöra skolavslutningar och adventsfirande, med psalmsång, i kyrkan.

(uppdaterad)
[object Object]
Skolavslutning. Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN

Det är okej att ha skolavslutning i en kyrka – men det får inte förekomma några religiösa inslag, enligt Skolverkets riktlinjer. Tonvikten måste ligga på ”den gemensamma samvaron”, eftersom all utbildning ska vara icke-konfessionell. Bön, välsignelse eller trosbekännelse är förbjudet, står det i riktlinjerna.

De togs fram inför jullovet förra året, sedan åtskilliga rektorer begärt besked om vad som gäller vid skolavslutningar. Men Skolverkets slutsatser vållade het diskussion.

– Skolverket silar mygg och sväljer kameler, dagens elever har sannerligen betydligt värre problem än att sjunga ”O helga natt” en gång om året, sade KD-ledaren och socialministern Göran Hägglund till TT.

Annons
X

Utbildningsminister Jan Björklund (FP) klargjorde att han tröttnat på den ”tramsiga debatten” om en uppskattad tradition. Han tillsatte en utredning för att bena ut den laddade frågan om religion och tradition inom skolans ram.

Nu kan SvD berätta om resultatet. Regeringen föreslår en ändring i skollagen som gör det tydligare att ”skolavslutningar får vara i kyrkan och att psalmer får sjungas”.

– Regelverket är väldigt oklart, det har det varit i 20 år. Ska det vara möjligt med skolavslutningar i kyrkan, så måste lagen förtydligas, säger Jan Björklund.

I en promemoria som snart skickas ut på remiss hänvisar utbildningsdepartementet till att skolan, enligt läroplanerna, har ett uppdrag ”att överföra och utveckla samhällets kulturarv”.

– Jag tycker att vi ska vårda vårt kulturarv. Att fira skolavslutning i kyrkan har på många håll i Sverige skett i generationer. Vill man göra det i olika skolor, så ska det vara klart tillåtet, rektorer ska inte behöva känna att de begår en brottslig handling, säger Jan Björklund.

Regeringen vill att det i kommunala skolor ska vara möjligt att ha enstaka konfessionella inslag i utbildningen. ”En förutsättning är att inslagen syftar till att överföra och utveckla traditioner som är en del av samhällets kulturarv”, enligt promemorian. Den nya lagtexten kan inte reglera exakt vilka inslag som får förekomma, men utbildningsministern ger några exempel:

– Det blir tillåtet att vara i kyrkan. Man får sjunga psalmer som har ett konfessionellt inslag. En präst kan vara närvarande, och det är klart att en präst ska kunna utföra vissa konfessionella handlingar, som att läsa Julevangeliet, säger Jan Björklund.

– Men det blir inte tillåtet att avkräva elever att delta i kollektiv bön eller kollektiv trosbekännelse, fortsätter han.

Elever ska, poängterar regeringen, också ha rätt att avstå från att delta i hela den aktivitet där det konfessionella inslaget ingår.

Jan Björklund räknar med att ändringen av skollagen ska kunna införas lagom till skolornas julavslutningar 2014.

Annons
Annons
X

Skolavslutning.

Foto: MAGNUS HJALMARSON NEIDEMAN Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X