Annons
X
Annons
X

Öppna för fri invandring – men inte nu

Sverige kommer att behöva fler arbetande händer, de inhemska kommer inte att räcka till. Men vi behöver invandrare som kommer in i arbete omedelbart när de kommer hit, skriver Aphram Melki (C) och Tage Gripenstam (C).

BRÄNNPUNKT | CENTERNS IDÉPROGRAM

Den kanadensiska modellen en utmärkt förebild att tillämpa för en bättre matchning på arbetsmarknaden.
Aphram Melki
Tage Gripenstam

Centerpartiet vill ha fri invandring medan Sverigedemokraterna vill stoppa all invandring. Sverigedemokraternas inställning är naturligtvis fullständigt oacceptabel. Centerpartiets inställning är på lång sikt den rätta men vi menar att i dag är den ohållbar.

Sverige har i många decennier fört en human och generös flyktingpolitik som har haft en bred förankring hos stora delar av det svenska folket, vilket är positivt. Under många år och med varierande politiska majoriteter så har integrationspolitiken fungerat allt sämre och detta bekräftas av många undersökningar.

Annons
X

Det sociala och ekonomiska utanförskapet har kontinuerligt växt vilket bekräftas av allt högre arbetslöshets- och otrygghetssiffror i främst de utsatta områdena i närheten av storstäderna. Samhället har inte lyckats erbjuda de nya svenskarna arbete i takt med ökande flyktingmottagning vilket har medverkat till en växande känsla av utanförskap.

En flykting som hamnar i trångbodda lägenheter hos släkten eller utnyttjas genom att bo i en lägenhet som hyrs ut till alldeles för många personer har en minimal chans att skaffa sig andra nätverk i sitt nya hemland och lära sig svenska. Arbetsmarknaden blir då kraftigt begränsad och risken för att hamna i arbetslöshet är större än bland andra grupper.

Ett sätt att lösa problemet är att via ekonomiska incitament styra etableringen mot orter som behöver arbetskraft och har mindre bekymmer med bostadsförsörjningen än i storstäderna. Detta är ett utmärkt sätt att stoppa utarmningen av glesbygden och aktivt arbeta för att hela Sverige ska leva.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  I takt med vår allt åldrande befolkning och att färre ska försörja allt fler kan man lockas att öppna för en fri invandring, ett i grunden riktigt ställningstagande men i dagsläget helt orealistiskt. Först måste vi åstadkomma system som främjar att det inte tar som i dag mellan sju och tio år för alldeles för många att komma till eget arbete och självförsörjning och avsaknaden av en sammanhållen och solidarisk asylpolitik inom EU. Ekvationen går helt enkelt inte ihop. Slutsatsen är att Sverige kommer att behöva fler arbetande händer, de inhemska kommer inte att räcka till. Det är bara att gå in på viket sjukhus som helst så förstår man hur viktig invandrargrupperna är för vår gemensamma välfärd och för vårt näringslivs möjligheter att producera och nå nya internationella marknader.

  Sverige behöver invandrare som kommer in i arbete omedelbart när de kommer hit. Arbetskraftsinvandring är positivt och den kanadensiska modellen en utmärkt förebild att tillämpa för en bättre matchning på arbetsmarknaden. Vi behöver göra det enklare för bland annat kvalificerad arbetskraftsinvandring. Och tillsammans med näringslivet hitta fungerande modeller för hur vi snabbt får flyktingar i arbete, till ett värdigt liv. Samverkan och samarbete är nyckelorden, inom den offentliga sektorn och tillsammans med näringslivet, när vi klarar det, då kan det vara dags att pröva frågan om fri invandring.

  Under tiden vill vi att regeringen ska ta ett större och direkt ekonomiskt ansvar för att stödja kommuner som drabbas så stort som till exempel Södertälje av dagens flyktingpolitik.

  Ovan har vi presenterat tre förslag att arbeta vidare med:

  1. Utveckla modeller för arbetskraftsinvandring liknade den kanadensiska modellen.
  2. Öka samverkan och samarbetet med näringslivet för att hitta korta vägar till arbete och egen försörjning.
  3. Ändra och inför ekonomiska incitament som styr etableringen till orter som behöver arbetskraft och invånare och som har boenden.

  APHRAM MELKI

  Centerpartiets gruppledare, Järfälla

  TAGE GRIPENSTAM

  Centerpartiets gruppledare, Södertälje

  Debattartiklar om Centerpartiet:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X