Annons

Öppna arbetslösheten steg till 5,8 procent i juli

Arbetslösheten i juli var 0,7 procentenheter högre i juli än samma månad förra året. Ändå har ungefär lika många av Arbetsförmedlingens alla arbetssökande fått arbete hittills under 2003, jämfört med förra året.

Under strecket
Publicerad

I slutet av juli var 266 000 personer, 5,8 procent av arbetskraften, öppet arbetslösa, enligt Arbetsmarknadsstyrelsen (Ams). Det är en ökning med cirka 34 000 personer jämfört med samma månad i fjol, då arbetslösheten var 5,1 procent. Ökningen är störst bland ungdomar (18-24 år) där 10 000 fler var arbetslösa i juli 2003. Samtidigt var 72 000 sysselsatta i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det är en minskning med omkring 25 procent, eller 24 000. - Det är en anpassning till de anslag som regeringen har gett oss det här året i förhållande till förra året, säger Ams överdirektör Lars Sjöström.

Ökningen i den öppna arbetslösheten kan till viss del förklaras med att vissa som varit i program nu är öppet arbetslösa. - Det är klart att det är en bidragande orsak men man kan inte säga att det finns ett rakt utbyte, säger Lars Sjöström. Antalet arbetslösa och personer i program ökade svagt med 9 600 personer. De motsvarade i juli tillsammans 7,4 procent att jämföra med 7,2 procent förra året. 4 000 personer varslades om uppsägning under juli, vilket är 1 500 fler än under samma månad i fjol. Efterfrågan på arbetskraft minskade jämfört med juli förra året. 19 000 lediga platser anmäldes till arbetsförmedlingen i juli, vilket är 4 500 färre än samma månad förra året. Den offentliga sektorn, inte minst vård och omsorg, står för hälften av minskningen.

Annons
Annons
Annons