Annons

”Öppenheten förstör chansen till patent”

En stor del av forskningen som leder till innovationer bedrivs vid statliga universitet och högskolor, men svensk lagstiftning lägger hinder i vägen för patentering, ­skriver författarna.
En stor del av forskningen som leder till innovationer bedrivs vid statliga universitet och högskolor, men svensk lagstiftning lägger hinder i vägen för patentering, ­skriver författarna. Foto: Lise Åserud/TT

Universitetsforskningen i Sverige finansieras i hög utsträckning genom anslag som söks från statliga myndigheter eller offent­liga stiftelser. Men idéer som genom dessa ansök­ningar blivit offentliga anses därmed befinna sig i ”den publika domänen” och kan därför inte längre bli föremål för patentansökning, skriver flera forskare.

Under strecket
Publicerad

Sverige befinner sig i täten av EU:s innovationsliga, med en uppfinnarkapacitet som historiskt lett till högteknologiska företag som Astra Zeneca och Ericsson. En stor del av forskningen som leder till innovationer bedrivs vid statliga universitet och högskolor. Det finns ett starkt politiskt ­intresse att bättre tillvarata akademiska forskningsresultat, men det finns tyvärr också faktorer som lägger hinder i vägen för innovativ forskning.

För att kunna utnyttja vetenskapliga fynd genom att skapa nya företag och utveckla nya produkter är det normalt nödvändigt att först patentskydda upptäckten – det är till exempel osannolikt att ett företag inve­sterar de miljardbelopp som kan krävas för att ta ett nytt läkemedel till marknaden utan patent som gör att de kan hindra konkurrenter att med mini­mala kostnader kopiera deras produkt. Emellertid ­behövs övertygande forskningsresultat för att ett patent skall beviljas, och forskaren med den goda idén måste alltså börja med att skaffa sig finan­siering för att utveckla idén genom forskning.

Annons
Annons
Annons