Annons

”Öppenhet kan också få negativa effekter”

Foto: Hasse Holmberg/TT
Under strecket
Publicerad

Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist försvarar sin myndighets digitala publiceringar av avverkningsanmälningar (SvD 2018-05-11) med argumentet att öppenhet och transparens är grundbulten i ett förtroendeskapande arbete. Han menar att mörkläggning och smusslande skapar motsatsen och kompletterar sitt svar (SvD 2018-05-18) med frågan om varför skogsägarrörelsen misskrediterar den tjänst de själva är så ivriga att använda.

En invändning mot det senare är förstås att det är skillnad för en myndighet att hörsamma begäran om att lämna ut allmänna uppgifter mot att servera samma uppgifter till alla utan att de efterfrågats. Vad det handlar om är alltså formerna för informationsgivningen, inte informationsgivningen i sig. Mina resultat pekar på att de som gynnas av den nuvarande informationsstrukturen är grupper som aktivt motverkar svenskt skogsbruk. Herman Sundqvist väljer att bortse från den dimensionen, och intresserar sig heller inte för resultaten i min studie.

Annons
Annons
Annons