Annons

Öppenhet fordrar skärpta krav

Frågan om villkoren för svenskt medborgarskap ­genom naturalisation återkommer allt oftare i samhällsdebatten. Och förslagen om språktest för medborgarskap och möjligheten att återkalla naturali­sation som erhållits på falska grunder, samt frågan om tiotusentals ”borttappade” svenska pass som ­används av människosmugglare, handlar inte bara om juridik.

Under strecket
Publicerad

Som ett invandringsland har Sverige såväl an­ledning att underlätta naturalisationen av utländska medborgare som anledning att skydda sig från icke-önskvärd naturalisation. Men även de som väljer att genom naturalisation bli svenska medborgare, och på så sätt än tydligare manifestera sin hemmahörighet i det svenska samhället och den svenska nationen, har ett stort intresse i att det naturaliserade medborgarskapets innebörd inte förvanskas eller urvattnas.

Ett svenskt medborgarskap ger visserligen inga avgörande fördelar i ­inrikes hänseende, i jämförelse med de rättigheter som man har som ­utländsk medborgare med permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Annons
Annons
Annons