Öppenhet enda sättet att möta rysk nationalism

Den ryske presidenten spelar på nationella känslor och och spenderar mer på militären, troligen främst för att stärka sin makt på hemmaplan. Som ett svar på det krävs fortsatt europeisk öppenhet, för att lyfta fram fördelarna med marknadsekonomi och ett fungerande rättssystem. Det skriver moderata riksdagsledamoten Göran Pettersson tillsammans med Yuliya Barsukova, riksdagspraktikant.

Under strecket
Publicerad
Annons

Demokratiska stater angriper inte varandra militärt. Det är grundregeln i den demokratiska fredsteorin. Det finns många invändningar mot teorin men det torde råda en rätt stor samstämmighet om att väletablerade demokratiska styrelseskick minskar risken för krig emellan stater. Mot bakgrund av detta är det oroande att utvecklingen på sina håll i Europa går i en allt mer auktoritär riktning.

Europa har sedan murens fall präglats av att demokratiska styrelsesätt tagit över i de flesta av Europas stater. Detta har sammanfallit med fred samt minskade hot och följaktligen lägre försvarsutgifter. Nu framträder dock ett flertal tecken på att utvecklingen börjar gå i en sämre riktning.

Annons
Annons
Annons