Opinion | Biståndsviljan: Sida räknar illa

Under strecket
Publicerad
Annons

Biståndsviljan fortsätter att öka, trumpetar Sida. Som vanligt när den årliga undersökningen om biståndsviljan presenteras, skapas av propagandaskäl intrycket att folkopinionen skulle vilja offra ännu fler skattemiljarder på statligt bistånd. Det stämmer med den officiella självbilden av Sverige som moralisk stormakt, altruismens centrum på jorden.

Dock visar SCB:s siffror vid närmare granskning att opinionen snarare är den rakt motsatta. I själva verket är det bara 16 procent som anser att biståndet bör öka. Betydligt fler, 22 procent, vill skära ner anslagen och åtta procent avskaffa stödet helt. Sänkarna utgör tillsammans alltså nästan en tredjedel, nästan dubbelt så många som höjarna. En klar majoritet, 46 procent, vill inte att anslagen höjs utan är nöjd med deras nuvarande storlek.
När tre fjärdedelar inte stöder biståndets höjning är det djärvt av Sida att påstå att biståndsviljan ökar. Kanske vill man dribbla med matematiken för ett gott syfte, men den som söker legitimitet genom att på detta sätt lägga ihop äpplen och päron riskerar att tappa i trovärdighet. En statistiker skulle dessutom varna för hårdragna slutsatser på marginalen i en undersökning där svarsfrekvensen är låg, bara 58 procent.

Annons
Annons
Annons