Annons
X
Annons
X

Operatör vill inte lämna ut kunders uppgifter

Fem bokförlag har via tingsrätten i Solna begärt att operatören Ephone lämnar ut personuppgifter bakom en IP-adress. Men företaget gör nu allt för att inte lämna ut uppgifterna om sina kunder.

Efter att Ipredlagen trädde i kraft första april lämnade fem ljudboksförlag in ett så kallat informationsföreläggande mot bredbandsoperatören Ephone. Förlagen vill veta vem som finns bakom en viss ip-adress som kan kopplas till en av Ephones kunder.

Men företagets vd Bo Wigstrand vill inte lämna ut uppgifterna. Han anser att bevisningen är för svag.

– Det måste finnas belägg för anklagelserna om vi ska lämna ut dessa uppgifter. En jurist tittar nu på det här.

Annons
X

Företaget anser att det finns flera aspekter att ta hänsyn till, bland annat att man enligt lag måste skydda sina kunders integritet. Man menar även att det finns en stor risk att bredbandsoperatörerna blir översvämmade av den typen av ärenden, vilket kommer att ta mycket kraft och resurser och eventuellt leda till högre priser för konsumenterna.

Anmälan har tidigare kritiserats av säkerhetskonsulten André Rickardsson i ett debattinlägg på SvD.se där han menar att informationen kan ha tagits fram med hjälp av dataintrång. Detta tillbakavisade Antipiratbyråns Henrik Pontén på SvD.se igår.

Nu håller André Rickardsson med om att bevisningen som lämnats in till tingsrätten är alldeles för svag. På flera punkter kritiserar han anmälaren för att påstå saker som inte visas i den bevisning som lämnats in till tingsrätten i Solna.

I anmälan skriver advokat Peter Danowsky, som företräder de fem ljudboksförlagen, att ”intrången har inneburit bland annat att verken tillgängliggjorts för allmänheten”. Men, säger André Rickardsson, bevisningen visar endast att en person fört över filer från en ftp-server till en annan, och inte att allmänheten haft tillgång till filerna.

– Det finns inte en enda stavelse om hur många användare som haft tillgång till ftp-servern, säger André Rickardsson.

Han anser att bevisningen som lämnats in på flera punkter är slarvigt genomförd, och att det finns flera tveksamheter i den. Det handlar bland annat om att den tekniska bevisningen inte stämmer överens med det som står i anmälan.

– Man är slarvig i bevisföringen och återger inte korrekt vad som finns i materialet. Det stärker ju inte direkt förtroendet för dem, och man undrar vad mer de har slarvat med, säger André Rickardsson.

Ephone har nu 14 dagar på sig att lämna ett svar till tingsrätten. Bo Wigstrand berättar för SvD.se att företaget kommer att lämna in en skrivelse till rätten i slutet av nästa vecka.

–Det är första gången som lagen prövas och därför är det mycket viktigt att fastställa bevisnivå som krävs för att operatörena ska lämna ut sina kunders personuppgifter.

Stefan Johansson, rättssakkunnig jurist vid justitiedepartementet, förklarar att domstolen kommer att fatta ett beslut när både leverantören och rättighetsinnehavaren sagt sitt.

–Om domstolen beordrar leverantören att lämna ut uppgifterna så måste de göra det, säger han.

Advokaten Peter Danowsky säger att leverantören har rätt att yttra sig, men att han inte förstår varför de ifrågasätter bevisnivån.

–Bevisningen är klar och tydlig. Utifrån den kan man se att 27 böcker tillgängliggjorts från den aktuella IP-adressen.

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X