Opera och fotboll långt ifrån friktionsfri fusion

Under strecket
Publicerad
Annons

Learning to shout
Eriksdalshallen
Musik och libretto: Peter Lång
Texter: Peter Lång, Carina Karlsson, Johannes Anyuru
Regi: Arn-Henrik Blomqvist
Medv: Therese Karlsson, Johan Hellsten, Sören Lillkung m fl
21st century orchestra samt kör

En ”fotbollsopera”. Det är den i Stockholm bosatte ålänningen Peter Långs sjätte (!) opera, och det är en musikdramatisk bastard som vilar en aning osäkert på en rad olika musikaliska, berättartekniska och idémässiga uppslag. Musiken låter det huvudsakligen konstmusikaliska möta jazzrock och fusion, någon gång även med dragning åt musikal. Resultatet är oratorielikt snarare än operamässigt, mot slutet med en alltmer sakral, mässande ton. Egentligen undrar man varför detta med ”opera” så gärna letar sig in i begreppsapparaten trots att det är ett projekt där man laborerat med andra idéer om musikdramat, med populärkulturell tematik och visuell serietidningsestetik.
Ur läktarmyllret utkristalliserar sig ett kärlekspar: läktarförsäljerskan Hebe och Troja-supportern
Hektor.
Som idégods anar man ett försök till en gestaltning av det våld som kan väckas i en grupptillhörighet, i ett vi-mot-dom-perspektiv, och de inre motsättning som också kan uppstå när grupptryck konfronteras med egna känslor. Vad som händer i privatlivet projiceras på vad som händer på planen, och tvärtom. Verklighetens läktarvåld och supporteruppgörelser ljuder som en tacksam bordun. Därutöver antyds förstås en större tanke: en iakttagelse av mänskliga beteenden, lodade ned till grekisk mytologi och klassiska hämndmotiv. Också i själva utformningen nalkas man det mytiska med hejaklacken - kören - som ett slags kollektiv berättare.
Men till svagheterna med musikdramat hör bristen på verkligt fokus. Man uppnår inte någon träffande, allmän utsaga genom de specifika händelserna - historien om Hektor och ”gudinnan” Hebe är kanske ändå alltför stiliserad och löst påhängd för att fungera i den yttre ramen som utgörs av en refererad fotbollsmatch och hejaklackens kör. Och kärleksrelationen som slutar i död
med en sorts martyrscen är infogad i ett fotbollstema som, närmast av egen kraft, i stället vill dra åt det komiska.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons