Ont om soldater men gott om befäl

Under strecket
Publicerad
Annons

I Tintinäventyret
Det sönderslagna örat har general Alcazars krigsmakt i republiken San Theodoros, 49 korpraler och 3 487 överstar. Fullt så illa är det inte med det svenska försvaret. Likväl har var tredje svensk officer, i en kår på drygt 9 000 personer, majors grad eller högre. I Finland är det var sjätte.

Men antalet officerare relativt antalet soldater är viktigare. I den svenska insatsorganisationen, på knappt 38 000 personer, är andelen höga officerare drygt åtta procent, alltså en av tolv. I Finland är denna andel, med en insatsorganisation på närmare 270 000 personer, en halv procent, alltså en av 200. Finland har 145 överstar eller generaler. Sverige har 191.

Annons
Annons
Annons