Op ed

Onödigt högt pris för reformerna

Under strecket
Publicerad
Annons

Signaler har betydelse. Och i många fall är signalerna till och med viktigare än de konkreta politiska förändringarna.

Den senaste tiden har vi noterat att sjuktalet åter börjat öka. Det intressanta är att man nästan exakt kan peka ut den tidpunkt då utvecklingen vänder. Det är i oktober 2010, alltså vid regeringsskiftet. Ökningen rör framför allt om psykiatriska diagnoser. Det handlar i något mindre utsträckning om rörelseorganens sjukdomar. Som allmänt bekant utgör dessa två diagnosgrupper den absoluta majoriteten av alla långa sjukfall – resten är diagnoser som cancer, hjärtproblem och annat, där regelverket är mer entydigt och bedömningen oftast enklare.

Annons
Annons
Annons