OMX tar skattesmäll

OMX kommer att följa ett utslag från Skatteverket från 2004 som innebär att OMX under det fjärde kvartalet 2007 kommer att kostnadsföra mervärdesskatt på cirka 85 miljoner kronor som en engångskostnad utan kassaflödeseffekt.

Under strecket
Publicerad
Annons

Konsekvensen under 2007 blir en engångskostnad på cirka 85 miljoner kronor som påverkar rörelseresultatet, men inte har någon effekt på kassaflödet.

För 2008 beräknar OMX att beslutet kommer ge en negativ påverkan på rörelseresultatet på cirka 3 miljoner kronor.

Annons
Annons
Annons