Recension

Nürnbergrättegången. Samtal med vittnen och anklagadeOmvändelser under galgen i Nürnberg

Under strecket
Publicerad
Annons

En livstid räcker inte till för att gå igenom allt som skrivits om andra världskrigets början, förlopp och slut, om koncentrationslägrens tillblivelse och verksamhet och om Förintelsen. Litteraturen om nazismens uppgång och fall är oöverskådlig. Bara uppteckningen av förhandlingar och urvalet av dokument som under Nürnbergprocesserna framlades som bevismaterial för nazisternas förbrytelser upptar 42 tjocka band. Men slutordet i dessa materier är ändå inte sagt och kommer nog aldrig att sägas, ty människan är människans gåta, och den undersökning av sitt väsen som hon påbörjade i tidernas begynnelse med upptäckten av sambandet mellan orsak och verkan har inte slutförts än och måste således fortsätta.
Därför är det välkommet med ännu ett bidrag till den ändlösa rannsakan. I höst ger förlaget Fahrenheit ut Leon Goldensohns Nürnbergrättegången. Samtal
med vittnen och anklagade.

Boken är en samling intervjuer som denne amerikanske doktor och psykiater genomförde med 33 höga nazistiska militärer, politiker och ämbetsmän medan de satt fängslade i Nürnberg i väntan på att dömas av en jury bestående av representanter för segermakterna, det vill säga USA, England, Frankrike och Sovjetunionen. De fyra åtalspunkterna var konspiration i brottsligt syfte, brott mot freden, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten. Dessa fyra punkter gällde inte alla av de 19 huvudåtalade eller alla av de 13 vittnena. Huvudförhandlingarna som började den 22 november 1945 avslutades den 31 augusti 1946.
De dödsdömda bland de huvudåtalade hette Martin Bormann (i sin frånvaro), Hans Frank, Wilhelm Frick, Hermann Göring, Alfred Jodl, Ernst Kaltenbrunner, Wilhelm Keitel, Joachim von Ribbentrop, Alfred Rosenberg, Fritz Sauckel, Arthur Seyss-Inquart och Julius Streicher. De avrättades den 16 oktober 1946. Göring begick dock självmord natten innan. Bland vittnena fick fyra
plikta med livet, nämligen Kurt Daluege, Rudolf Höss, Otto Ohlendorfer och Oswald Pohl.

Annons
Annons
Annons