Annons
X
Annons
X

Omstridd bok pekar ut svenska nazister

Minst 60 000 svenskar sympatiserade på något sätt med nazisterna före och under andra världskriget. Nazistforskaren och den förre anarkisten Tobias Hübinette har namnen på samtliga. I dag publicerar han 28 000 i en ny bok.

Boken, eller katalogen snarare, heter "Den svenska nationalso-cialismen - medlemmar och sympatisörer 1931-45". Det är den hittills mest omfattande inventeringen av de svenska nazistsympatierna under krigsåren.

– Min kartläggning visar att det sannolikt var ännu fler som figurerade i nazistiska sammanhang, sannolikt uppemot 100 000, säger Tobias Hübinette.

Annons
X

Det är naturligtvis en ytterst kontroversiell bok. Här finns en rad kända namn med: adelsmän, framgångsrika företagare, riksdagsmän från olika läger, forskare, professorer och konstnärer. Men också vanligt folk som öppet valde att visa sitt nationalsocialistiska själsfrändskap.

För Tobias Hübinettes närmast osannolika kartläggning bygger på öppet materiel, funnet i undangömda svenska arkiv. Det handlar bland annat om gamla medlemsmatriklar i landets sju största nazist- och fascistpartier.
Men också om jul- och nyårshälsningar som partierna införde i olika tidskrifter och där många av de nu namngivna personerna finns med. Annonserna publicerades för att visa styrka, men också för att stärka partikassan.

Tobias Hübinette är medveten om att hans undersökningsmetod är vetenskapligt grov, men han menar att alla som figurerar måste ha insett vad det betydde.

– De visste ju att Säpo kopierade matriklar och annonser och att de skulle bli registrerade, berättar han på telefon från Korea.
Där befinner han sig för att studera adoptionsfrågor, ett ämne han ska doktorera i. Han är själv adopterad därifrån. Och där finns bränslet till hans intresse för nationalsocialismens rasism och främlingsfientlighet.

Tobias Hübinette förnekar inte att hela boken är en provokation, att han utmanar den svenska glömskan och partiella historielösheten. Han inser också att han kommer att göra tusentals svens-kar mycket upprörda.

– Jag förstår att många kommer att bli förkrossade av att få sitt familjenamn nedsolkat. Men förhoppningsvis kommer det att leda till att folk börjar prata om vad som hände. Att myten om den svenska oskulden, som vi fått serverad i skolan, nu kan avlivas.

Boken ges ut på Carlsson Bokförlag. Förläggare Tryggve Carlsson hade inga betänkligheter att publicera boken som också har ett förord av Klaus Böhme, docent vid Försvarshögskolan.

– Men även andra historiker har fått sakgranska boken, berättar Tryggve Carlsson.
Han anser att det är hans plikt att som seriös förläggare ge ut boken. Argument som att man inte ska rota i det förgångna och att oskyldiga kommer till skada är inga argument, enligt Carlsson.
Det anser dock förre moderaten Sten Andersson, numera Sverigedemokraterna, som redan dagen före utgivning går till attack och anklagar Carlsson och Hübinette för att skapa sensationer.

Att det blir rättsliga efterspel verkar oundvikligt. Något brott mot personuppgiftslagen, Pul, innebär publiceringen dock inte.

– Nej, grundlagen tryckfrihetsförordningen tar över Pul, säger Sören Öman, chefsjurist på justitiedepartementet.
Däremot kan det bli aktuellt med anmälningar om förtal och ärekränkning. Knäckfrågorna är om boken varit ägnad att utsätta personer för missaktning och om det är försvarligt att berätta.

– Ja, jag är helt övertygad om att såna anmälningar kommer att hamna på mitt bord, säger justi-tiekansler Göran Lambertz.
Tobias Hübinette har tidigare dömts vid Uppsala tingsrätt för ofredande och förtal av nazister.

Björn Hygstedt
08-13 57 75

Svårt kartlägga danska nazister svd.se
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X