Annons

Karin Hedner Zetterholm:Omskärelsen fast förankrad i judisk tradition

Omskärelsedebatten har väckt frågan om inte judendomen med sin förmåga till anpassning och förändring kan omtolka traditionen. Men en sådan process förutsätter att en majoritet av världens judar anser att bruket står i allvarlig konflikt med deras moraliska värderingar.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Den debatt om omskärelse som nyligen förts bland annat i Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Kyrkans Tidning har huvudsakligen kretsat kring den allmänna rättighetskonflikt som inträffar när religionsfriheten kolliderar med barnets rätt till kroppslig integritet, men den har också aktualiserat frågan om religiösa traditioners förmåga att förändra och anpassa sina heliga skrifter och tradition.

Flera debattörer har med hänvisning till judendomens förmåga till anpassning och förändring föreslagit att också bruket med omskärelse av pojkar på åttonde dagen borde kunna omtolkas och göras symboliskt, och därmed skulle det problem som de ser med omskärelse av minderåriga pojkar vara löst. Detta aktualiserar frågan om vad som krävs för att en sådan omtolkning skall ske och hur den i praktiken går till i en religion där traditionen spelar en betydande roll, och väcker dessutom frågan om vad ett sekulariserat samhälle rimligen kan kräva av religiösa minoriteter i fråga om anpassning.

Annons
Annons
Annons