”Omskärelse strider mot barns rätt”

Lagen om omskärelse av pojkar bör ändras så att den som berörs är tillräckligt gammal för att ge sitt samtycke. Det skriver barnombudsmannen och företrädare för flera vårdorganisationer i Dagens Nyheter.

Under strecket
TT
Uppdaterad
Publicerad
Annons

”Det finns ingen hälsomässig grund för att omskära små pojkar i de fall ingreppet inte är medicinskt motiverat”, menar artikelförfattarna, som även hävdar att ingreppet kan bryta mot FN:s barnkonvention. Ingemar Engström, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik, är en av skribenterna:

– Det är en oåterkallelig åtgärd och den är inte riskfri. Därför tycker vi att man ska vänta tills barnet själv kan uttrycka sin önskan, säger han till TT.

Annons
Annons
Annons