Annons

Omskärelse kränker pojkars rättigheter

Även barn har religionsfrihet och bör själva få bestämma religiöst eller kulturellt samfund när de är mogna för det. Därför bör lagen om omskärelse ses över eftersom den riskerar att kränka pojkars rättigheter. Det skriver Åsa Regnér, generalsekreterare för RFSU.

Under strecket
Publicerad

Vid omskärelse på pojkar avlägsnas frisk hud från kroppen på barn som inte kan ge sitt medgivande. Det är inte etiskt försvarbart. Att utsätta spädbarn för ett operativt ingrepp som påverkar dem för resten av livet kränker inte bara den personliga integriteten – det medför också medicinska risker och strider mot religionsfriheten. Därför vill RFSU att omskärelse inte ska utföras på barn utan medicinska skäl och att lagen ses över för att undersöka om den kränker pojkars rättigheter.

Cirka 30 procent av alla män i världenär omskurna. Socialstyrelsen har beräknat att cirka 3000 omskärelser sker i Sverige varje år. Det finns olika motiv till att penisens förhud tas bort, det kan vara av religiösa eller kulturella skäl, såväl som av hygieniska eller medicinska. I Sverige är det tillåtet att operera bort förhuden på pojkar utan medicinsk orsak. Omskärelse på pojkar äldre än två månader får bara utföras av legitimerad läkare. Enligt lagen ska pojkens inställning klarläggas så långt det är möjligt, och det får inte utföras mot pojkens vilja. På spädbarn yngre än två månader får omskärelsen utföras av en företrädare för ett trossamfund som fått tillstånd från Socialstyrelsen. (Se fulllständiga lagtexten
här)

Annons
Annons
Annons