Annons

Ompröva alla tillstånd för etableringslotsarna 

Systemet med etableringslotsar behöver skärpas upp. Vi vill därför införa en individuell behovsprövning från Arbetsförmedlingen. Detta skulle motverka de negativa inslag vi ser med oseriösa aktörer och en lotsmarknad som nästan utnyttjar de nyanlända bara i syfte att tjäna pengar, skriver Roger Haddad (FP).

Under strecket
Publicerad

Folkpartiet liberalerna genomförde i december 2010 en av de största reformerna inom integrationspolitiken. För första gången på länge fick Sverige en nationell politik där integration fick ett jobbfokus. Ett mottagande kräver tidiga och aktiva insatser som praktik, samhällsinformation och undervisning i det svenska språket. Detta är grunden för en bra integration i samhället, syftet är att snabbt komma in i en utbildning eller ett arbete med en egen lön.

Etableringsreformen har nu varit på plats inom Arbetsförmedlingen i fyra år. Reformen har i huvudsak fungerat väl, men vi ser tydliga delar som brister. Ett sådant område är etableringslotsarna. Den nya regeringen har gett en bild av att man helt vill avveckla lotsarna, men det är inte korrekt. I sak är vi och regeringen överens på en punkt- lotsen ska inte längre vara en rättighet för den nyanlände. Vi vill därför ändra systemet så att det blir en individuell behovsprövning från Arbetsförmedlingen. Detta skulle motverka de negativa inslag vi ser med oseriösa aktörer och en lotsmarknad som nästan utnyttjar de nyanlända bara i syfte att tjäna pengar. Detta är inte acceptabelt och därför föreslår Folkpartiet som en del inom integrationspolitiken att lotssystemet skärps upp.

Annons
Annons
Annons