Annons

”Omotiverat att ständigt hylla näringslivets ideal”

Under nästan 40 år har vi levt med föreställningen om att det är den privata sektorn som bör stå modell för organisationer. Men offentliga verksamheter erbjuder en djup rikedom av erfarenheter, värderingar och arbetssätt som kan bidra till att svara mot de utmaningar som många av dagens organisationer står inför, skriver forskarna Daniel Lövgren och Josef Pallas.

Publicerad
Foto: Therese Jahnson

I debatter kring styrningsfrågor hävdas ofta att modeller och metoder från den privata sektorn har potential att omvandla och effektivisera andra samhällssektorer – både den offentliga och den frivilliga. Detta har lett till att mängder av management- och styrningsmodeller från framför allt företagssfären successivt har anammats i alla sorters organisationer. Paradoxalt nog tyder dock spridningen av dessa managementidéer (vanligtvis refererat till som new public management) på att verksamheter blir alltmer byråkratiska, svårstyrda och amoraliska. Denna observation är än viktigare då företrädare från båda sidor av det politiska landskapet tävlar om att måla upp en allvarlig sjukdomsbild hos den offentliga sektorn. Och där symptomen ska botas med medicin som i många fall varit bidragande till de problem offentliga verksamheter brottas med.

Foto: Therese Jahnson Bild 1 av 2

Daniel Lövgren och Josef Pallas.

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons