Omoraliskt att inte själva ta fram metaller

Under strecket
Publicerad
Annons

Salomon Abresparr, Fältbiologerna, och Margareta Nobell, Urbergsgruppen, ger i en replik 28/12 på vår debattartikel om behovet av metaller och gruvor uttryck för vad som på engelska benämns ”NIMBY” (Not In My Back Yard, på svenska ungefär ”inte på min mark”), det vill säga de inser att vi behöver metaller och mineral men dessa ska inte brytas här. Man anför i huvudsak miljöskäl till varför inga gruvor bör finnas i Sverige. Detta är ett i grunden omoraliskt förhållningssätt. Både Abresparr och Nobell, liksom deras vänner inom fältbiologerna och urbergsgruppen, kommer under sin livstid att i genomsnitt använda över 1700 ton metaller och mineral. I en värld där befolkningen ökar och samhällen urbaniseras ökar behovet av metaller och mineral. Det vore därför intressant att få höra hur Abresparr och Nobell tänker sig lösa detta behov.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons