X
Annons
X

Omistlig grön lunga eller våldtäktsbuskage?

Stadsbyggnadskontoret har upprättat ett detaljplaneförslag för nya bostäder vid Skagersvägen och på delar av Sommen 9, det så kallade Vättersberget, samt om- och tillbyggnad av bostäder och förskola i befintlig byggnad inom Åsnen 2.

Beslutet från Stockholms stadsbyggnadskontor till Årstaborna meddelades i början av april, liksom informationen om att eventuella synpunkter ska ha inkommit skriftligen senast den 3 maj. Och ja, nog finns det synpunkter. Känslorna svallar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X