Ombyggnaden av E 18 uteblir

Under strecket
Publicerad
Annons

Vägverkets huvudkontor har nu vägt samman önskelistan från alla regionerna och gjort en prioritering som ska rymmas inom de 39 miljarder kronor som regeringen anvisat för nya nationella vägar fram till år 2015. Där ryms inte heller Österleden, som skulle göra ringen runt Stockholm komplett. Båda dessa projekt har pekats ut som angelägna av den sittande Stockholmsberedningen.

Det gäller även det omdiskuterade motorvägsbygget Förbifart Stockholm, som inte heller får plats i budgeten. Men Vägverket skriver att det i realiteten krävs ”särskilda finansieringslösningar” för just det bygget. Det anses så angeläget att det ändå ska få pengar så att planeringsprocessen kan fortsätta. Flera samrådsmöten med allmänheten ska till exempel hållas under hösten.

Annons
Annons
Annons