Annons

”Ombildningar en god affär för stockholmarna”

Ombildningarna är ingen förlustaffär för staden, tvärtom. Möjligheterna till friköp är en mycket god affär för alla stockholmare. Vinsten från ombildningarna är idag drygt 16 miljarder kronor för våra kommunala bostadsbolag. Det skriver ytterstads- och bostadsbolagsborgarråd Joakim Larsson efter kritiken mot vinsterna efter ombildningar.

Publicerad

En attraktiv stad ska erbjuda en mångfald av boendeformer som passar alla människors behov i olika delar av livet. Utgångspunkten är att det ska finnas hyresrätter, bostadsrätter, villor, ägarlägenheter och radhus. Ett blandat utbud av bostäder skapar mångfald och motverkar segregation.

Under många år har vi erbjudit stockholmarna möjligheten att friköpa sina hyresrätter och ombilda dem till bostadsrätter. I dagsläget har ca 18 000 hyresgäster valt att friköpa och ombilda till bostadsrätt. Mer än två tredjedelar (65 procent) bor i lägenheter utanför innerstaden, närmare 4 000 i ytterstadens miljonprogram.

Annons
Annons
Annons