Striden kring Airbnb

Boendeuthyrarsajten Airbnbs framfart väcker frågor kring hur mycket man får hyra ut sin bostad.

Annons