Skolprojekt

Det pågår många spännande skolprojekt ute i landet som syftar till att öka läs- och skrivförståelsen hos skolungdomar genom poesi, tecknade serier och författarbesök – med mera. Tipsa gärna om just ditt skolprojekt! Mejla oss på: lasochskriv@svd.se.

5 artiklar senast uppdaterad .

Annons