Annons

Självmord bland äldre

Äldres depression och psykiska ohälsa missas ofta av såväl vården som närstående. Suicidrisken ökar med stigande ålder. År 2015 tog 1 554 personer i Sverige sitt liv. Ungefär en fjärdedel av alla självmord i Sverige begås av personer över 65 år. Män står för cirka 70 procent av alla självmord. Suicid är betydligt vanligare bland äldre män än bland yngre. 2015 skedde 43 självmord per 100 000 män i åldersgruppen 85+. Motsvarande siffra för unga män (15–24 år) var 11 per 100 000.

6 artiklar
Senast uppdaterad
Annons