SAS och sparpaketen

Pressen ökar på SAS-chefen Rickard Gustafson och nu fördubblar ledningen sparprogrammet.

Annons