Säkerheten kring valet

Politiker löper i valet 2018 en större risk än inför förra valet att utsättas för hot och våld, enligt Säpo. Samtidigt finns farhågor om utländska försök att påverka valet.

29 artiklar senast uppdaterad .

Säkerheten kring valetFölj ämneFöljer ämne
Annons