Ryska huset på Lidingö

De långa juridiska striderna om den ryska handelskammrens sjuvåningshus på Lidingö bygger på en gammal tvist om en rysk skuld till en tysk affärsman.

Annons