Psykedelians återkomst

Det forskas återigen på psykedeliska droger som LSD och ”magic mushrooms” - nu som del av behandling för allt från depression till nikotinberoende.

3 artiklar senast uppdaterad .

Psykedelians återkomstFölj ämneFöljer ämne
Annons