Om bobubblan spricker

Priserna på bostäder har ökat i över ett decennium. Meningarna är delade om prisutvecklingen framåt – men många ekonomer, Riksbanken med flera anser att den tidigare ökningstakten inte är hållbar i längden.

48 artiklar senast uppdaterad .

Om bobubblan sprickerFölj ämneFöljer ämne
Annons