Migrantströmmen mot USA

Tusentals flyktingar från Centralamerika marscherar mot USA:s södra gräns.

Annons