Med långt till boken

Studier visar att ungas, och framför allt pojkars, läsning av skönlitteratur har minskat rejält under 2000-talet. Här samlar vi artiklar med lyckade exempel och tips på olika sätt att väcka läslust i tonåringen.

3 artiklar senast uppdaterad .

Med långt till bokenFölj ämneFöljer ämne
Annons