Kvinnorna som inte finns

Papperslösa kvinnor lever i dubbel utsatthet – utestängda ur samhället och offer för mäns våld och övergrepp. I en serie artiklar porträtterar SvD kvinnorna som lever mitt i Sverige men som på papperet inte finns här.

Annons