Kvinnlig könsstympning

Det är en mångtusenårig sedvänja att stympa kvinnor. I dag finns uppskattningsvis 40 000 könsstympade flickor och kvinnor i Sverige, men vad kan man göra för att inte fler ska drabbas?Bättre kunskap om att det inte är religiöst betingat, tror imam Bashir är en väg att gå. Under tiden lider många kvinnor i tysthet. 20 000 flickor bara i Sverige anses vara i riskzonen för att kalla offer för könsstympning.

Annons