Konflikten mellan USA och Iran

Efter att Trump beslutade att säga upp Iran-avtalet har spänningen mellan länderna ökat.

Annons