Annons

It-säkerheten i offentlig sektor

It-verksamheten inom den offentliga sektorn behandlar uppgifter om både rikets säkerhet och om känsliga personuppgifter. It-systemen är också kopplade till för samhället viktig teknisk infrastruktur som elförsörjning och samhällstjänster i stort. Många system är, bland annat på grund av bristande teknisk kompetens, utlagd på externa leverantörer inom den privata sektorn i så kallad outsourcing, vilket gör att kravet på att informationen skyddas är mycket hög. Här samlar SvD artiklar inom ämnet it och offentlig sektor.

20 artiklar
Senast uppdaterad

Annons