Föda hemma

Antalet omföderskor i Stockholm som ansöker om att föda hemma ökar. Oron för fulla förlossningsavdelningar och önskan om att få stöd av barnmorskor man redan haft kontakt med anges som några av skälen. Samtidigt hävdar kritiker att riskerna med hemförlossning är för stora, och att barn därför bör födas på sjukhus.

4 artiklar senast uppdaterad .

Föda hemmaFölj ämneFöljer ämne
Annons