Ett läsande samhälle

Vartannat åt utser Kulturrådet en läsambassadör var syfte är att arbeta läsfrämjande och att ge alla, oavsett bakgrund, lika möjligheter att nå litteraturen. Här ger tre läsambassadörer sin syn på vad som krävs för ett läsande samhälle.

3 artiklar senast uppdaterad .

Ett läsande samhälleFölj ämneFöljer ämne
Annons