Energiuppgörelsen

Fem partier på olika sidor om blockgränsen har enats om Sveriges energipolitik. Kärnkraftsskatten försvinner och dessutom ges klartecken för tio nya kärnkraftsreaktorer som ersättning för befintliga anläggningar.

Annons