Diagnos: språkstörning

En serie om att leva med svårigheter med språk, inlärning och kommunikation. Så många som 6–8 procent har en språkstörning.

4 artiklar senast uppdaterad .

Diagnos: språkstörningFölj ämneFöljer ämne
Annons