Det skärpta säkerhetsläget

Ryska plan som agerar mer aggressivt över Östersjön, krisen i Ukraina, en ökad Natonärvaro i de baltiska länderna – och oklara signaler från USA:s president. Säkerhetsläget har skärpts i Europa.

50+ artiklar senast uppdaterad .

Det skärpta säkerhetslägetFölj ämneFöljer ämne
Annons