Den polariserade debatten

I SvD:s samtalsserie möter dramatikern och debattören Stina Oscarson personer som på olika sätt klyver Sverige, genom sina uttalanden eller handlingar. Ambitionen är att öka förståelsen för debattklimatet och polariseringens mekanismer.

Annons