Den laddade intelligensen

I Sverige pratar vi ogärna om skillnader på folk. Därför pratar vi helst inte om intelligens. I en serie artiklar borrar vi ner oss i detta laddade ämne. Blir vi allt dummare som art i takt med att tekniken blir intelligentare? Vad kännetecknar en smart människa och hur kan intelligens egentligen kopplas till framgång?

Annons